نمایش 1–12 از 13 نتیجه

فروش ویژه محصولات حضور و غیاب و کنترل تردد زمان پرداز
+ نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد، نرم افزار کنترل تردد باشگاهی

دستگاه حضور و غیاب Nface 102

6,950,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 500 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 150000 مورد

قابلیت تشخیص چهره در تاریکی مطلق

6,950,000تومان

دستگاه حضور و غیاب ZUF100W

8,990,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 1500 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 1000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 1000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد

8,990,000تومان

دستگاه حضور و غیاب MB20 (ZUF200)

6,350,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 200 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد

6,350,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI07F

14,900,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 رکورد

اندازه دستگاه : 187.5*87.5*26mm

امکان ثبت تردد با استفاده از بارکد دوبعدی QR-CODE

14,900,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI06F

11,300,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 10000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 مورد

ثبت تردد با استفاده از QR-CODE

11,300,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AIFace11

8,400,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 مورد

ثبت تردد با استفاده از QR-CODE

8,400,000تومان

دستگاه حضور و غیاب UFace 302

14,800,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 4000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 10000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد

14,800,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI18ef

14,900,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 50000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 100000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 50000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 رکورد

اندازه دستگاه : 161*299*20mm

امکان ثبت تردد با استفاده از بارکد دوبعدی QR-CODE

14,900,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI06

0تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 10000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 مورد

ثبت تردد با استفاده از QR-CODE

0تومان

دستگاه حضور و غیاب Horus TL1

0تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 500 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 150000 مورد

0تومان

دستگاه حضور و غیاب ZX-F632

0تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 3000نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 300000 مورد

امکانات کنترل تردد پیشرفته

0تومان

دستگاه حضور و غیاب ZT200

0تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 2000

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد

0تومان