نمایش 1–12 از 43 نتیجه

فروش ویژه محصولات حضور و غیاب و کنترل تردد زمان پرداز
+ نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد، نرم افزار کنترل تردد باشگاهی

دستگاه حضور و غیاب ZUF100W

ظرفیت ثبت چهره تا 1500 نفر ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 1000 نفر ظرفیت ثبت کارت تا 1000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد

8,990,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI07F

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 5000 نفر ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 500000 رکورداندازه دستگاه : 187.5*87.5*26mmامکان ثبت تردد با استفاده از بارکد دوبعدی QR-CODE

14,900,000تومان

دستگاه حضور و غیاب UFace 302

ظرفیت ثبت چهره تا 3000 نفر ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 4000 نفر ظرفیت ثبت کارت تا 10000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد

14,800,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI18ef

ظرفیت ثبت چهره تا 50000 نفر ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 100000 نفر ظرفیت ثبت کارت تا 50000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 500000 رکورداندازه دستگاه : 161*299*20mmامکان ثبت تردد با استفاده از بارکد دوبعدی QR-CODE

14,900,000تومان

دستگاه حضور و غیاب Nface 102

ظرفیت ثبت چهره تا 500 نفر ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 150000 مورد قابلیت تشخیص چهره در تاریکی مطلق

6,950,000تومان

دستگاه حضور و غیاب ZX-52

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 200000 مورددارای UPS برای استفاده در هنگام قطع برق

5,150,000تومان

دستگاه حضور و غیاب LX19

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد

3,650,000تومان

دستگاه حضور و غیاب ZF22

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 30000 مورد

7,900,000تومان

دستگاه حضور و غیاب MB20 (ZUF200)

ظرفیت ثبت چهره تا 200 نفر ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد

6,350,000تومان

دستگاه حضور و غیاب K14

  ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد

5,400,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AIFace11

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 500000 موردثبت تردد با استفاده از QR-CODE

8,400,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI06F

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 10000 نفر ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر ظرفیت ثبت تردد تا 500000 موردثبت تردد با استفاده از QR-CODE

11,300,000تومان

اینجاست که می توانید محصولات این فروشگاه را مشاهده کنید.