نمایش 1–12 از 17 نتیجه

دستگاه حضور و غیاب ZX-F632

5,900,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 3000نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 300000 مورد

امکانات کنترل تردد پیشرفته

5,900,000تومان

دستگاه حضور و غیاب ZX-52

4,800,000تومان

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 200000 مورد

دارای UPS برای استفاده در هنگام قطع برق

4,800,000تومان

دستگاه حضور و غیاب K14

5,100,000تومان

  ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد

5,100,000تومان

دستگاه حضور و غیاب ZF22

7,500,000تومان

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 30000 مورد

7,500,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI07F

14,400,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 رکورد

اندازه دستگاه : 187.5*87.5*26mm

امکان ثبت تردد با استفاده از بارکد دوبعدی QR-CODE

14,400,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI06F

10,700,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 10000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 مورد

ثبت تردد با استفاده از QR-CODE

10,700,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AIFace11

7,950,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 مورد

ثبت تردد با استفاده از QR-CODE

7,950,000تومان

دستگاه حضور و غیاب AI18ef

13,900,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 50000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 100000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 50000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 500000 رکورد

اندازه دستگاه : 161*299*20mm

امکان ثبت تردد با استفاده از بارکد دوبعدی QR-CODE

13,900,000تومان

دستگاه حضور و غیاب UFace 302

13,200,000تومان

ظرفیت ثبت چهره تا 3000 نفر

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 4000 نفر

ظرفیت ثبت کارت تا 10000 نفر

ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد

13,200,000تومان

دستگاه حضور و غیاب Tm1800

0تومان
 • ظرفیت ثبت اثرانگشت تا 3000 نفر
 • ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 190000 رکورد
 • امکان نصب روی دیوار و قرار دادن روی میز
0تومان

دستگاه حضور و غیاب ZUF100W

0تومان
 • ظرفیت ثبت چهره تا 1500 نفر
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 1000 نفر
 • ظرفیت ثبت کارت تا 1000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب AI06

0تومان
 • ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 10000 نفر
 • ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 500000 مورد
 • ثبت تردد با استفاده از QR-CODE
0تومان