در حال نمایش یک نتیجه

فروش ویژه محصولات حضور و غیاب و کنترل تردد زمان پرداز
+ نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد، نرم افزار کنترل تردد باشگاهی

نرم افزار ثبت تردد باشگاهی زمان پرداز

قابلیت صدور گزارشات مختلف:

  • گزارش حضور و غیاب فردی که امکان بررسی ورود و خروج کامل یک فرد را فراهم می کند؛
  • گزارش سود و زیان امکان بررسی سود و زیان باشگاه؛
  • گزارش کلی خدمات (بررسی کلی خدمات ارائه شده به ورزشکاران و مربیان)؛
  • گزارش ریز خدمات (بررسی خدمات ارائه شده به ورزشکار و مربی به صورت فردی)؛
  • گزارش کلی هزینه ها (بررسی هزینه های کلی انجام شده برای باشگاه)؛
  • گزارش ریز هزینه ها (بررسی ریز هزینه های انجام شده در باشگاه)؛

3,000,000تومان