anydesk

نرم افزار Any Desk

Alpemix-4

نرم افزار Alpemix

نرم افزار Team Viewer

zp-powershell-2

نرم افزار PowerShell

purepng.com-sdk-iconsymbolsiconsapple-iosiosios-8-iconsios-8-721522596112yxdto

نرم افزار SDK

zp-windows-installer-icon-14

نرم افزار Windows Installer

zp--winrar-

نرم افزار WinRar

zp--excel-sample

فایل اکسل خام جهت وارد کردن پرسنل به نرم افزار

zp--font-setup

فونت های مورد نیاز

7043313_preview

نرم افزار SQL Server Express 2012 x86

7043313_preview

نرم افزار SQL Server Express 2008 x86

7043313_preview

نرم افزار SQL Server Express 2012 x64

7043313_preview

نرم افزار SQL Server Express 2008 x64

7043313_preview

نرم افزار SQL Server Management Studio 2012 x64

fav

نرم افزار حضور و غیاب زمان پرداز نسخه پایه 2.6.5

fav

نرم افزار حضور و غیاب زمان پرداز نسخه پایه 2.4.2

توجه داشته باشید که در صورت تهیه دستگاه از شرکت زمان پرداز مجاز به دانلود برنامه خواهید بود؛ در غیر اینصورت باید از طریق این لینک نرم افزار را خریداری نمایید.